<< powrót

.:: Wydajne zarządzanie danymi eCabinet

.:: wydajne przechwytywanie elektronicznych i papierowych dokumentów,
.:: archiwizacja z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych,
.:: szybkie przeszukiwanie dokumentów według elastycznych kryteriów.

Łatwe przechowywanie dokumentów
eCabinet automatycznie przechwytuje wszystkie dokumenty, które zostały stworzyone i są wykorzystywane w sieci, bez względu na to czy pochodzą one z komputera, skanera, urządzenia faksującego, kopiarki cyfrowej, przeglądarki www czy poczty elektronicznej. Dodatkowo pozwala ręcznie przechwytywać pliki dzięki technice "przeciągnij i upuść".

Intuicyjne i wydajne przeszukiwanie dokumentów
Dzięki temu, że wszystkie informacje przechowywane są centralnie w urządzeniu, ułatwa się dostęp do informacji, których są potrzebne.
Nie ma problemów z obsługą ponieważ eCabinet wykorzystuje interfejs przeglądarki www. Prostota w tym przypadku połączona jest z niesłychaną wydajnością pełnotekstowego lub indeksowego przeszukiwania, opartych na słowach kluczowych, datach lub bezpośrednich kryteriach.

Bezpieczna archiwizacja
eCabinet stanowi wiodące rozwiązanie w sieciowych systemach zarządzania i archiwizacji dokumentów. Dla każdego dokumentu automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa by jeszcze lepiej chronić firmowe dane. Integralność i bezpieczeństwo poufnych dokumentów jest również chroniona jako że eCabinet udostępnia swoje zasoby jedynie autoryzowanych poprzez wprowadzenie hasła użytkownikom.

  .:: ADS Szczecin ul. Chmielewskiego 22, tel. 091 48 56 021 fax: 091 48 56 049, email: ads@kopiarki.org ::.
o firmie .:: kontakt .:: oferta .:: finansowanie .:: promocje .:: sterowniki